ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข้อตกลง

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-วงรอบ-1-ฉบับแก้ไข-2.2.2558 3.-ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ-รอบ-1-ปี-2557-ฉบับแก้ไข-2.2.2558 4.-แบบฟอร์ม-ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-ตามแบบ-ป-มรม-1-2

แผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฯ 58 รอบ 3 เดือน 

Advertisements
โพสท์ใน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ใส่ความเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นเว็บไซต์

โพสท์ใน ความคิดเห็น | ใส่ความเห็น

ภาพกิจกรรมฝ่ายแผนพัฒนาและวิจัย

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 6

คลังภาพ | ใส่ความเห็น

แผนพัฒนาและวิจัย

untitled3

โพสท์ใน แผนยุทธศาสตร์ | ใส่ความเห็น

งานวิจัย

ข้อมูลวิจัยคณะมนุษยศาสตร์   ปีการศึกษา 2557

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

งานแผน

 

untitled1

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

รายงานประจำปี 2557

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น